KF ürünleri
 KF ürünleri bitkisel gıda yağlarının rafinesinde kullanılmaktadır.

1-KF çeşitleri

KF çeşiti bütün ekonomik ve genel özelliklere uyarak iki temel grupa ayrılıyor:
1.1- KF1 ve KF2 süper çeşitleri
1.2- Özel çeşitler

2-KF çeşitlerinin kullanımı

2.1- Süper KF çeşitleri genel kullanlma sahip olup, her türlü yağ için kullanılmaktadır. KF1 çeşiti Kanola yağı ve pamuk çekirdeği yağı, KF2 ise soya, mısır gibi diğer gıdayağlarında daha uygun bir kullanıma sahiplerdir.
2.2- Özel çeşit: Normal koşullarda KF1 ve KF2 süper çeşitler tüketicinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, fakat bazen ham yağda ortaya çıkan normal dışı ve geçici sebeplerden kaynaklanan değişiklikler dolayı (özellikle yağ üretimindeki koşulları vs.)Ş ayrıca rafine hattında ortaya çıkan yetersizlikler (hava boşluğu ve kokusuzluk vs. gibi) yüzünden topraktan bazı özel beklentiler de oluşabilmektedir.  Bu gibi konularda, tüketici yaşadığı sorunları şirkete açıkladıktan sonra şirketin önerilerine uyarak özel çeşitlerin siparişi ve tüketimine kalkışabilir. Önemli olan şu ki, bu tip sorunları ortadan kaldırmak sipariş verenin başta gelen önceliği olmalıdır.

3-KF kimyasal analiz

KF çeşitlerinin (Unsur oksidasyonuna göre) ortalama kimyasal analizli şöyledir:


SIO2       % 65.96

AL2O3    % 9.94

Fe2O3     % 0.88

Cao         % 1.60

Mgo        % 1.95

Na2O      % 0.31

K2O        % 0.81

P2O5       % 0.05

Mno         % 0.01

TiO2        % 0.08

S               % 0.84

L.O.I       % 17.524-KF Minearlojik analiz

Bu ürünün büyük bir kısmını kil unusurlarından olan bir maden unsuru yani Montmorilonite  oluştururmaktadır.  Diğer maden unsurları arasında ise daha çok SİLİSYUM, Feldespat çeşitleri ve çok küçük ölçülerde Kireç ve Sıva gelmektedir. Ayrıca bu üründe yağda büyük hasarlara yol açan Dioksin oluşmasında etkili olan Kaolinit maden unsuru ise bulunmamaktadır.

5-KF’in fiziksel özellikleri


1- Renk:                    Beyaz
2- Görsel şekil:         Toz
3- Suda çözülme:  Çözülmez
4- Rütubet oranı:           %10 (2h, 110c)
5- PH:                                 3 – 4
6- Serbest asit oranı:      Sülfürik asitbazında 0.2 altında
7- yoğunluk :                    450-550 GR/L
8- Tanelendirme:            200”lü kalburdan %90 elenir.    


6-KFkullanımetkileri

Toprağın yağ üzerine bıraktığı etki ve beklentiler açısından, KF toprak çoğu zaman uluslararası standartların en üst kaliteleri sırasında, bazen ise tek başına zirvede hareket ediyor. Bu alanda ise, yurt içi kaynaklardan, ayrıca yurt dışında Almaniyanın OHMİ ve İsveçreKarsam kurumları başta gelmek üzere çeşitli yüksek kalite sertifikası almıştır. KANEH çeşitli sınıflarda şu özellikleri sahiptir:

1- Klorofil çekiminde en yüksek güç, oysa ki, bu alanda dünyada üretilmiş tek topraktır.
2- Piroksid kaldırmada en yüksek güce sahiptir.
3- Boya kaldırmasına maruz kalan yağda en düşük Totoks değerine sahiptir.
4- Yağdaki değerli karışımları (Tokofrolları) en düşük miktarda kendine çekiyordur.
5- En yüksek demir ve bakır çekimine sahip ve bu alanda da zirvededir.
6- Pst Bleach aşamasında en yüksek Nikel çekimi.
7- Diğer topraklara göre, hasar verici Dioxine unsurunun oluşmaması bu taprağın bir avatajıdır.
8- Boyası kaldırılmış yağda en yüksek Oksidativ direniş.
9- Bleach aşamasından sonra yağın renginin geri dönmemesi.
10- Etkisizleştirme aşamasında en yüksek miktarda fosfor çekimi.
11- Etikisizleştirme aşamasında en güçlü sabun çekimi.
12- Yabancı ürünlere benzeyen en hızlı filitrasyon işlemi.
13- En az yağ çekimi.
14- Eş koşullarda daha az toprak tüketimi.
 
1385 1397/11/20

İletişim


FABRİKA


Add: 200 km from Tehran, on the rout of Tehran – Rasht expressway, Lowshan City, Iran
Şirketimizde ürütilen mallerin tüketicileri istedikeri zamanwebsitemiz veya telfon vasıtasıyla aşağıdaki bütün konular hakkında bizimle irtibata geçebilirler:
6.1- Üretici ünite kuşulları ve yağ tipine göre bir veya bir kaç çeşit toprak siparişi
6.2- Üretim prosüdürndeki her hangi bir sorunu çözmek
6.3- Her türlü danışmaçlık
6.4- Bu şirketin ürünleri hakkında her hangi bir şikayet veya öneride bulunmak
6.5- İzinler, sertifikalar ve kullanışım ve labratuar konusunda ilimsel bilgi ve belge talebpleri
6.6- Fabrikayı ziyaret ederek şirketin fabrikanın ilimsel ve üretim yetenekleriyle yakından tanışarak gereken konularda bilgilendirilmek
6.7- Diğer ilgili hususlar Şirket yukarıda saydığımız işlemleri yerine getirmek için, tüm yağlar alanında üst düzey danışmanlarından faydalanarak, kendi görevlerini fabrikanın labratuarları ve işbirliği yaptığı diğer labratuarlarda yerine getirecektir. ..... bayilik.

Zip code : 1911643711

Phone: +98-21-22920730 ، +98-21-22251428
    Fax : +98-21-22229483     Web: www.kanysazejam.com    

MERKEZ Office


Add: Flat 1, No.46, Tajbakhsh Alley, Aghazadeh Fard (Atlasi) St., Mirdamad Blv., Tehran, Iran